گفتیم در یکی از روزهای هفته ، برای همراهان همیشگی خود برگ سبزی همانند کد تخفیف هفته ای تقدیم شما عزیزان که همیشه در کنار ما بوده اید کنیم.این تخفیف ها قراره هر هفته در کانال تلگرام و اینستاگرام منتشر بشه و یک اسم بسیار زیبایی دارد  نامی برایش انتخاب کردیم که از همه نظر مناسب باشد ؛ یک نام خاص :

مهرشید هفتگی

مهرشید هفتگی ایران ویپ استور

مهر شید (یکشنبه) :
روز دوم از هفته مهرشید است که مهر آن به معنای دوستی و مهربانی در پهلوی میتراست . مهر برگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است. مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود. نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است. شید نیز به مهنای روشنایی و نور
می باشد .

قراره هر هفته یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر تا 12 شب، برای یکی از محصولات ایران ویپ استور، تخفیفی خاص و ارزنده بگذاریم. کافیست در کانال و صفحه ایران ویپ استور در تلگرام و اینستاگرام گوش بزنگ باشید .

توجه داشته باشید این تخفیف ها فقط در روزهای یک شنبه قرار خواهد گرفت و قابل تمدید نمی باشند. استفاده از کد تخفیف تا پایان روز بدون محدودیت می باشد.